Authentiek zijn betekent dat we ergens de stem van onze bestemming vinden en dat vraagt dat je iets aan moet gaan waar je eigenlijk niet naar toe wilt. Het heeft ook te maken met je kwetsbaarheid en je naaktheid nemen en niet te zeggen: ‘ik ben volmaakt’.

Authenticiteit vraagt de weg naar binnen. En dat is geen feilloze weg. Het is een weg die schuurt. Waar het soms ook ‘au’ is, waar het soms ook bang is. Een authentieke leider zegt dan: “ik loop er eerst eens 2x omheen, want ik heb even tijd nodig, maar ik ga het niet uit de weg.”


Wibe Veenbaas (leermeester en oprichter Phoenix Opleidingen)

Jouw Leiderschapstraject

Verbindend Leiderschap

Je wil een leiderschapstraject gaan volgen om meer invulling te geven aan je authenticiteit en om meer verbinding te maken met jezelf, je omgeving en de gemeenschap waartoe je behoort. Dat heb je niet zonder reden gedaan. Je loopt misschien al een tijdje ergens omheen of je hebt het idee dat er in persoonlijke of zakelijke relaties en situaties meer voor je in zit dan er soms uit komt. Je bent op zoek naar je onbenut potentieel.


In het leiderschapstraject ‘Verbindend Leiderschap’ ga je antwoorden vinden op vragen die bewust en onbewust velen uitdaagt: wie ben ik eigenlijk? Wat kan ik? Hoe

verbonden ben ik met de mensen en de wereld om me heen? En waar doe ik het voor? Door antwoord te vinden op deze vragen kom jij meer in contact met je kern, je authenticiteit en werken we samen aan een betere verbinding met je omgeving. Dat leidt tot betere resultaten, zowel in je werk als in privé en dus tot meer voldoening en plezier.

Hoe ziet het traject er uit?

Als je kiest voor het traject ‘Verbindend Leiderschap’, dan nodig ik je eerst uit voor een strategiesessie. In dit gesprek ontmoeten we elkaar, brengen we je huidige situatie in kaart en bespreken we je ontwikkelwensen. Als ‘Verbindend Leiderschap’ inderdaad het beste past bij jouw situatie, dan krijg je van mij direct je eerste module mee waarmee je zelf aan de slag kan. In totaal zijn er 7 van deze modules die je van mij ontvangt in een door ons samen afgesproken frequentie. Ieder van deze modules ziet op een essentieel onderdeel van verbindend leiderschap en bestaat uit theorie en zorgvuldig gekozen opdrachten. In alle modules nodig ik je met vragen uit om op jezelf te reflecteren en om je te verbinden met anderen.

De 7 modules

Zelfbezinning

In deze module verken je waar je nu staat. Je onderzoekt je persoonlijke geschiedenis en systeem van herkomst en de invloed die dat op jou heeft.

Zelfkennis

Deze module concentreert zich meer op jou als individu. Wie ben jij? Wat zijn jouw waarden en normen, jouw kwaliteiten? Maar ook, hoe verhoud jij je tot voorbeelden?

Relaties

Wie zijn de voor jou belangrijke personen en hoe verbind jij je met ze? Aan wie kan jij je toevertrouwen?

Leiderschap bij tegenslag

Welke valkuilen liggen op je route en hoe zorg je ervoor dat deze je niet van je pad afbrengen? We bekijken het belang van crisis voor verbindend leiderschap.

Verantwoordelijkheid

Leiderschap begint bij jou. Wat kan jij doen om meer je eigen plek in te nemen?

Voldoening

Hoe verbind jij je met het grotere geheel? Waarvoor doe je het? Wat heb jij in de wereld in beweging te zetten?

Jouw Leiderschap in de praktijk

Hoe verbind je al het geleerde met het hier en nu? Wat kan jij nu doen?

LET OP. Dit is geen online programma waar je naast de behandeling van je mailbox even aan kunt werken. Je krijgt de modules in een onderling afgesproken frequentie thuisgestuurd. Op papier dus. Ik nodig je dan ook uit om ermee aan de slag te gaan op een moment dat er rust om je heen is. Je niet gestoord en dus afgeleid wordt door telefoon, mail, partner of kinderen. Er is waarschijnlijk al afleiding genoeg in je leven.

Gedurende het traject plannen we naast de strategiesessie in onderling overleg 4 coachsessies in. In deze sessies ben ik je sparringpartner. We werken vertrouwelijk, open en eerlijk. Ik spiegel je, ik confronteer je, kijk met je mee, nodig uit om te voelen, reik perspectieven aan en geef soms praktische tips. Ik stel je andere vragen dan je wellicht gewend bent: meer gericht op diepgang en betekenis. Ik vraag van jou om in onze ontmoetingen open kaart te spelen. Ik werk graag met directe feedback, over en weer, ook om m’n begeleiding af te stemmen op wat jij werkelijk nodig hebt. We werken met het hart, het hoofd en de handen. We onderzoeken samen situaties die jij ervaart, gedurende het traject of in je leven. We onderzoeken patronen in wie jij bent, in je gedrag, overtuigingen, identiteit. We onderzoeken wat de volgende stap in je werk, leven en leren mag zijn. Ik werk met de ontmoeting tussen jou en mij als uitgangspunt.

Het kan voorkomen dat je in een urgente situatie komt, persoonlijk of zakelijk, waarbij je wil sparren met me. Bij dit traject hoort de mogelijkheid om tussendoor te sparren: soms is 10-15 minuten bellen genoeg om weer verder te kunnen.

Richting het einde van dit leiderschapstraject maken we de balans op. In dit ‘oogstgesprek’ kijken we samen waar je staat en je stelt vast of er op dat moment nog iets nodig is. Als dat zo is en als dat een vraag voor mij inhoudt, dan maak ik daarvoor een nieuw voorstel.

Je investering

De investering voor dit leiderschapstraject is 2650 euro exclusief btw.


Het traject is opgebouwd uit de volgende bouwstenen:

  • 7 modules die je thuisgestuurd krijgt om zelf mee aan de slag te gaan.
  • 6 coachsessies:

– Je persoonlijke strategiesessie

– 4 individuele coachsessies

– Het oogstgesprek

  • Tussendoor sparren gedurende de looptijd van het hele traject (circa 15 minuten per sessie)


De coachsessies vinden plaats op mijn praktijk in Schalkhaar en altijd door middel van een persoonlijke ontmoeting. De sessies duren doorgaans 1,5 uur (soms korter, soms langer), waarnaast ik 15 minuten voorbereiding- en 15 minuten reflectietijd reken. Die tijd gebruik ik om er voor jou te zijn.


Als je na de strategiesessie besluit om toch niet met dit traject, of een leiderschapstraject op maat te starten, dan wordt enkel de strategiesessie in rekening gebracht tegen het thans geldende uurtarief van € 185,00 exclusief btw.

Leiderschapstraject

op maat

Specifiek op jouw wensen afgestemd

Jouw situatie vraagt om een gerichte aanpak. Je zit misschien in een persoonlijke crisis. Je hangt tegen een burn-out aan, je slaapt slecht of er staan belangrijke relaties onder druk. Misschien speelt er juist zakelijk iets wat aandacht nodig heeft. De samenwerking met je partner loopt niet zoals je zou willen of je merkt dat het directieteam geen hecht team vormt.

Leiderschap, zowel persoonlijk als professioneel, is bewegen tussen ‘zijn’ en ‘doen’. Ik geloof dat wat je doet, voortkomt uit wie je bent. Om veranderingen te kunnen aanbrengen in je handelen moeten we daarom ook dieper kijken op zijnsniveau: wat speelt er in en om je heen, wat doet dat met je, wat vraagt deze tijd en levensfase van je, welke besluiten neem je dan, welk (voorbeeld)gedrag hoort daarbij, en welke impact ontstaat er dan zowel in je persoonlijke leven als in je werk? Het één kan immers niet losgezien worden van het ander.

Hoe ziet een traject op maat er uit?

De eerste stap is het inplannen van een strategiesessie. Bij deze sessie ontmoeten we elkaar, verkennen we jouw situatie en onderzoeken samen jouw vraag. Als er een wederzijdse klik is, dan maak ik een voorstel waarin ik beschrijf hoe ik je situatie zie, wat de doelstellingen van onze samenwerking kunnen zijn en een eerst plan van aanpak. Jij beslist vervolgens hoe je verder gaat. Het strategiegesprek levert je inzicht op in jouw situatie. Je hebt helder waar je staat, ook in verhouding tot je organisatie of relaties. Je krijgt helderheid over je wensen ten aanzien van je persoonlijke en professionele ontwikkeling en je krijgt feedback van mij over hoe ik jou ervaar. Passend bij je ontwikkelwensen.

Een leiderschapstraject vindt in principe plaats op mijn praktijk in Schalkhaar en altijd door middel van een persoonlijke ontmoeting. Het directe contact en daarbij lichaamstaal en beweging is erg van belang voor mijn werkwijze. In overleg kan ik ook op locatie begeleiden of trainen, bijvoorbeeld als ik meerdere medewerkers van je organisatie coach of bij teamcoaching. In afstemming bepalen we waar je investering op dit moment het hardst nodig is en het meest effect heeft. Na jouw strategiegesprek ontvang je van mij een begeleidingsvoorstel op maat.

Net als in het leiderschapstraject ‘verbindend leiderschap’, hoort ook bij dit traject de mogelijkheid om tussendoor te sparren. Soms is 10-15 minuten bellen genoeg om weer verder te kunnen, als je een urgent probleem tegenkomt.

Mogelijke bouwstenen

Om je een idee te geven van de verschillende mogelijkheden binnen een traject op maat, geef ik een aantal voorbeelden van dienstverlening die ik, naast de 1-op-1 begeleiding, eerder effectief heb ingezet.

Modules

De modules die ik heb ontwikkeld voor het leiderschapstraject ‘verbindend leiderschap’, kunnen ingezet worden voor jouw situatie.

Driegesprek

Het voeren van een driegesprek met je algemeen directeur, bestuur of raad van toezicht. Dat kan bijvoorbeeld aan de start om je traject verder te integreren in jouw rol en/of aan het einde om te kijken naar wat het traject je heeft opgeleverd en wat er vanuit de organisatie eventueel nog wenselijk is om verder te ontwikkelen.

Teamsessie

Soms kan het helpend zijn om een sessie met het team wat je aanstuurt te hebben. Dynamieken die soms wat verborgen blijven kunnen daarbij aan het licht komen. Als het gaat over samenwerkingsvraagstukken binnen MT, directieteam, bestuur etc, maakt 1 of meerdere teamsessies vaak deel uit van het traject.

DISC Analyse

Om snel een beeld te krijgen van gedragsstijlen binnen jouw team of organisatie kan een DISC analyse deel uit maken van je leiderschapstraject.

(Organisatie)opstelling

Een opstelling is visualisatie van de verhoudingen in jouw organisatie of team. In de opstelling ontdek jij waar het stroomt en waar het stokt. Je maakt de onzichtbare patronen zichtbaar en daarmee worden ze beter hanteerbaar. Als het eenmaal zichtbaar is, kan je een beslissing nemen in hoe je ermee om wilt gaan.

Natuursessie

Verdieping in de natuur om langer stil te kunnen staan bij een voor jou belangrijk vraagstuk in je persoonlijke ontwikkeling of leiderschap. Door samen te wandelen, wellicht afgewisseld met een solo stiltewandeling, kan jij een verdiepingsslag maken.

Hans Mik

Geen directeur, ondernemer of zelfstandig professional?

Ik maak geregeld tijd vrij om samen te werken met mensen die niet als directeur, ondernemer of zelfstandig professional werkzaam zijn.

Dus als je graag het leiderschapstraject ‘verbindend leiderschap’ wilt volgen of juist op zoek bent naar wat directe persoonlijke begeleiding rondom thema’s als zingeving, liefde, rouw of persoonlijke ontwikkeling, neem contact met me op. Dan bespreken we samen de mogelijkheden.

Je bent welkom.

Bovenstaande voorbeelden dienen om je een idee te geven. Ik ontdek graag samen met jou wat voor jouw situatie het meest passend is.

Plan je sessie

Je bent overtuigd en wil je leiderschapstraject starten? Geweldig. Neem direct telefonisch contact met me op om af te stemmen hoe het vervolg verloopt. Weet je nog niet precies wat je wil, plan dan direct je strategiesessie in. In de strategiesessie ontmoeten we elkaar, brengen je huidige situatie in kaart en ontdekken we wat een samenwerking kan opleveren om tot je gewenste ontwikkeling te komen.

Via deze knop ga je naar een andere site. Hier kan je in mijn agenda je afspraak inplannen.

Openingstijden

Bellen ma-vr tussen 09.30 en 17.00

mailen en appen 24/7


Contact

info@hansmik.nl

06 13 88 37 02


Adresgegevens

Koningin Wilhelminalaan 13

Schalkhaar (bij Deventer)


Coach. Lifecoach. Mental Coach. Therapeut. Systemisch werk. Deventer. Schalkhaar. Diepenveen. Bathmen. Zupthen. Executive. Leiderschap. Management. Burnout. Burn-out. Overspannen. Loopbaan. Angst. Ik wil mij niet meer zo angstig voelen. Angsten. Angsten in kaart brengen. Angstoornis. Depressie. Depressieve, sombere gedachten. Relatieproblemen. Relaties (Bindings-, verlangsdynamiek, partner, kind, familie, vriend, werk gerelateerd). Fysieke klachten. Spanning en spanningsklachten. Spierpijn. Hoofdpijn. Onverklaarbare fysieke klachten. Vermoeidheid. Extreme vermoeidheid. Stress. Stressklachten. Acute stress. Woede. Agressief gedrag. Snel boos worden. Uit de slof schieten. Nachtmerries. Ik wil van mijn nachtmerries af. Slecht slapen. Sociale angsten. Vermijden sociale contacten. Weinig levenslust. Prikkelbaar. Straatvrees. Moeite met vertrouwen van anderen. Spanning en spanningsklachten. Spanning ervaren. Verslaving. Alcohol. Sex. Gokken. Schaamte. Schuld. Piekeren. Paniekaanvallen. Controle verlies. Drang naar controle. Intimiteit. Seksueel trauma. Hechtingstrauma. Veiligheid. Kwetsbaarheid. Emoties en gevoelens. Focus verlies. Gevoelens van onrecht. Lichaamstaal. Onzekerheid. Onmacht. Overlevingsstrategieën. Problemen met zelfregulatie. Snel overprikkeld. Teveel geven zodat men zichzelf vast zet. Trauma (Vroegkinderlijk, PTSS, complex PTSS) Uitputting. Verdwaald in beroepskeuze. Verstoord leefritme. Hechtingsproblematiek. Verlatingsangst. Bindingsangst. Negatieve gedachtes en angsten onder controle krijgen. Muur. Wantrouwen richting anderen. In relatie tot mannen of vrouwen. Vastgelopen in partnerrelatie. Vreemdgaan Verbroken familierelatie. Ruzie. Weinig verbinding ervaren. Geestelijk op. Rouw. Trauma. Scheiding. Sterfte